gtag('event', 'click to call', { 'event_category': 'calls', 'event_label': 'phone', 'value': });
top of page
מערכות אגירה.jpeg

מערכות אגירה

בשנים האחרונות גדל משמעותית הצורך באגירת אנרגיה במשק החשמל. השאיפה להפחתת פליטות גזי החממה על ידי מעבר לאנרגיות מתחדשות, שלרוב אינן זמינות לאורך כל שעות היממה ואינן יציבות, והרצון לעבור לתחבורה מבוססת חשמל מחזקים את הצורך בהרחבת השימוש באגירת אנרגיה וקידומה. ירידת מחירי האגירה בעשור האחרון, בעיקר של הסוללות, בלמעלה מ-80%, הפכו אותה לכדאית יותר לשימוש בייחס לעבר.

ייצור חשמל באמצעות אנרגיית השמש הפך בשנים האחרונות לאמצעי הייצור הזול ביותר בישראל, כפי שנראה במכרזים האחרונים לייצור חשמל סולארי. יחד עם זאת, האפשרות לשלב אנרגיית שמש בהיקפים משמעותיים מוגבלת נוכח אופי יצור החשמל המתחדש, המשתנה כתלות במזג האוויר ושעות היום. ייצור חשמל באמצעות השמש מתאפשר במהלך היום (בימים שמשיים), אך לקראת שעות הערב ישנה נפילה חדה, המצריכה הפעלת תחנות כוח קונבנציונליות. על מנת להקטין את השימוש בתחנות אלו, ניתן להשתמש באמצעי אגירה שונים, ביניהם באמצעות אחסון חשמל סולארי שנוצר ביום, ושימוש בחשמל בשעות הערב, אגירה שאובה וכיו"ב.

מהנדסי אנרגטיקו מהנדסים פיתחו מודל הנדסי ייחודי לבדיקת היתכנות כלכלית וחשמלית בפרויקטים משולבי אגירה וכיום נמצאים בשלבי תכנון הנדסי למיטב החברות הגדולות בישראל בתחום האנרגיה הסולארית והאנרגיה התחדשת.

וכן זכינו במכרזי תכנון לשדות סולאריים משולבי אגירה לחברות כגון: אנלייט, מרגל, אפקון ועוד.

bottom of page