gtag('event', 'click to call', { 'event_category': 'calls', 'event_label': 'phone', 'value': });
top of page

מדידות באתר סולארי
באמצעות טכנולגיות מתקדמות

אנו באנרגטיקו מהנדסים מספקים ללקוחותינו שירותי מדידה איכותים לצורך מידול הגג והפרעותיו השונים.

המדידה נעשית על ידי אנשי מקצוע מוסמכים ובעלי רישיון של רשות התעופה האזרחית כחוק.

תוצרי המדידה כוללים:

• תמונות בהיטל על, איזומטריה והיטלי צד
• קבצי וידאו 
• קובץ SKP /DWG המכיל את כלל ההפרעות על הגגות

• במקרה של גגות איסכורית/פאנל, הקובץ מכיל גם את סימוני הפטות על הגג 

המדידה נעשית על ידינו באמצעות רחפן בטכנולוגיה של פוטוגרמטריה בעזרת תוכנות מתקדמות אשר אוספות את נתוני הגג ומיצרות מודל תלת מימדי מלא של האתר.

Image by Jason Blackeye

יתרונות מדידת הרחפן

• מדידה ללא צורך עליה לגגות

• מדידה של מפרעי הצללה מסביב לאתר כגון עצים, עמודים ומבנים גבוהים

• מדידת מרחקי פטות לגגות איסכורית

• דיוק המדידה

• מדידה של עצמים על הגג בכל זמן ללא צורך בהגעה נוספת לאתר

• תיעוד מצב הגג בתחילת הפרויקט התמונות והוידאו מהרחפן תורמות רבות לזיהוי חלודה ומפגעים בגגות ולהתראה בפני היזם או המזמין לתיקונים

bottom of page