gtag('event', 'click to call', { 'event_category': 'calls', 'event_label': 'phone', 'value': });
top of page
Solar Panel

כלים תכנוניים מתקדמים

חברת אנרגטיקו מהנדסים מתמחה בתוכנת PVSYST להדמיית תפוקות במערכת סולארית.

מנהלי החברה אף הוזמנו והשתתפו בהדרכות PVSYST במשרדי החברה בשוויץ על מנת ללמוד על חידושי התוכנה.

תוכנת PVSYST הינה התוכנה המובילה ביותר בעולם להפקת דוחות תפוקה במערכות סולאריות המקובלת על ידי כלל הבנקים ויועציהם הטכנים. התוכנה מיועדת למהנדסים ככלי למיקסום תפוקת המערכת על ידי הזנת פרמטרים של הרכיבים החשמליים באתר הסולארי כגון ממירים ופאנלים, הצבת פריסת האתר, פירוט ההפסדים הצפויים במתקן, התוכנה מזינהנתונים מטאורולוגים של האתר על ידי ממוצעי האקלים של העשור האחרון באותו המיקום הגאוגרפי.

התכונות העיקריות של התוכנה הינם:

✅ תכנון של מערכות PV למקסום תפוקות במערכות מחוברות רשת

✅ תכנון מלא של מערכות PV עם אגירה

✅ התוכנה בעלת מאגר מלא של נתוני הפאנלים הסולארים בעולם , ממירים, ונתונים מטאורולוגיים

✅ יישום תלת מימדי שימושי להדמיית הצללות והשפעתן

✅ ייבוא נתוני קרינה ממאגרי מידע PVGIS, נאס"א

✅ הערכה כלכלית והחזר כספי לצרכי מימון בנקאי

✅ ייצוא חישובים לקבצי CSV כולל חישוב תעריף תעו"ז למערכת סולארית באסדרת ברירת מחדל או בהליך תחרותי

✅ כלים רבים להדמיות התנהגות של מודולי PV ותאים על פי קרינה, טמפרטורה, הצללות וכו..

PVSYST - הדמיית תפוקות במערכת סולארית

PVSYST כולל עזרה קונטקסטואלית מפורטת, המסבירה בפירוט את הנהלים והמודלים בהם נעשה שימוש, ומציעה גישה ארגונומית עם מדריך בפיתוח פרויקט. PVSYST מסוגלת לייבא נתוני מטא ממקורות רבים ושונים.

PVSYST מספקת תוצאות בצורה של דוח מלא, גרפים וטבלאות ספציפיים, כמו גם ייצוא נתונים לשימוש בתוכנות אחרות.

bottom of page