gtag('event', 'click to call', { 'event_category': 'calls', 'event_label': 'phone', 'value': });
top of page

אנרגטיקו מהנדסים

החברה ההנדסית הגדולה בישראל בתחום האנרגיות המתחדשות

החברה מתמחה בתכנון, פיקוח, בקרה וניהול פרויקטים של מתקנים סולארים פוטוולטאים, מערכות אגירה וטורבינות רוח בכל סדר גודל.

אנרגטיקו מהנדסים מהווה את המצפן המקצועי ומקור הידע לתכנון והנדסה של מערכות סולאריות בישראל.

אתר_-_משמר_הירדן-7261878.jpeg

ההון ההאנושי, הטכנולוגיה והשירות המיידי
צוות מהנדסים נרחב ומיומן
14 מהנדסי החברה בניהולם של המהנדסים אורון מרגלית וערן פולאדי כהן, מביאים עמם ניסיון של מעל 10 שנים בענף האנרגיה, מתכננים מערכות בהתאמה אישית לכל גג, מאגר מים או קרקע, על מנת למקסם את האנרגיה אשר מפיקים המתקנים. התכנון מבוצע לאור ניתוח טכנו כלכלי מתמיד של הקמת המתקן ובאמצעות כלי תכנון מתקדמים.

שירותים

פתרון תכנוני מלא
החברה מעניקה פתרון תכנוני מלא (Engineering turn key) החל ממדידותסקר אתר ותשתיות, תיק תכנון מלא להקמה, המביא בחשבון את כלל השיקולים ההנדסיים והתפעוליים להקמה היעילה ביותר של המתקן, וזאת על ידי כלים תיכנוניים מהמתקדמים ביותר בענף.